Gặp gỡ giữa ông Michalak
và Gs Nguyễn Chính Kết

Như các bản tin đã loan, Đại sứ Michael Michalak đã gặp gỡ Đại Diện Cộng Đồng Và Truyền Thông Việt Ngữ Nam Cali vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 14/10 tại Coastline Community College, Westminster. Trước đó, ông đã dành 2 giờ đồng hồ để gặp một số quan khách người Việt khoảng 60 người tại nhà riêng của Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt. (Xem:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/10/17/Amb_Michalak_holds_townhall_meeting_with_VNese_in_LS_DPhong/
http://www.viettan.org/article.php3?id_article=4395,
http://www.vietcatholic.net/News/Html/48113.htm)


Trong buổi gặp gặp gỡ này, ông và dân biểu Loretta Sanchez đã dành riêng ít phút để gặp Gs Nguyễn Chính Kết, một người tranh đấu tại quốc nội thuộc Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam đang có mặt tại hải ngoại. Ông Kết đã trình bày một vài nhận định của ông về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời đưa ra một số đề nghị cụ thể. Ông Kết đã trao cho ông Đại sứ một lá thư ghi lại những ý nguyện của ông (xem http://nguyenchinhket1.blogspot.com/2008/02/thu-gui-ong-michael-michalak.html).