Đừng bao giờ ngây thơ
tin vào nhà cầm quyền CSVN

Nguyễn Chính Kết

Tất cả những việc làm của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với các nhà dân chủ trong nước hiện nay như:

− bắt bớ, truy tố, xử án khuất tất và bất công, giam cầm trong tù ngục các nhà đấu tranh như Lm Nguyễn Văn Lý, Ls Nguyễn Văn Đài, Ls Lê Thị Công Nhân, Bs Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, Ls Nguyễn Bắc Truyển, v.v…

− bắt bớ, giam cầm trong tù ngục không xét xử các nhà đấu tranh như Nv Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Tấn Hoành, Trần Thị Lệ Hằng, Đoàn Văn Diên, Đoàn Huy Chương, Trần Quốc Hiền, v.v…

− quản chế tại gia các nhà đấu tranh như HT Thích Quang Độ, Lm Phan Văn Lợi, Nhà văn Nguyễn Khắc Toàn

− sách nhiễu, gây khó khăn, mời “làm việc” các nhà đấu tranh như TT Thích Thiện Minh, Ks Đỗ Nam Hải, Ks Bạch Ngọc Dương, Cựu chiến binh Lê Trí Tuệ, v.v…

Cũng như những việc làm khác như tổ chức những cuộc bầu cử hình thức và gian trá; ra những luật lệ vi hiến để hợp thức hóa những hành vi đàn áp bất công của nhà nước; biến luật pháp, tòa án, quân đội, công an, UBND, hội già lão, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc… thành công cụ đàn áp người dân; biến các tôn giáo và các tổ chức dân sự khác thành những công cụ dễ sai khiến, tôn giáo hay tổ chức nào không chấp nhận thì liền mạnh tay đàn áp; v.v…

Tất cả những hành động ấy chỉ nhằm một mục đích duy nhất là bảo vệ cách vô thời hạn chế độ độc tài toàn trị hiện nay mà họ đang áp đặt với bất cứ giá nào lên đầu lên cổ toàn dân tộc Việt Nam, hầu tiếp tục hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi từ chế độ độc tài toàn trị ấy. Họ quyết bảo vệ sự cai trị độc tài của họ bất chấp quyền lợi của toàn dân; bất chấp họ không còn xứng đáng chút nào với chức năng lãnh đạo đất nước; bất chấp họ bất lực trước những tệ nạn của đất nước như tham nhũng, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, tình trạng dân oan bị mất đất đai nhà cửa cách bất công ngày càng tăng, tình trạng công nhân bị bóc lột và không được bảo vệ… Họ quyết bảo vệ sự cai trị độc tài của họ bất chấp phải đối xử với người dân một cách phi nhân, hèn hạ, hiểm ác, tàn bạo, gian trá, hay phải chà đạp lên chính hiến pháp hay luật pháp do chính họ lập ra…

Vì thế, tôi muốn kêu gọi người dân Việt trong và ngoài nước, cũng như các chính trị gia của các nước tự do trên thế giới, đừng bao giờ tin tưởng, dù chỉ một chút, vào thiện chí hay lời nói, vào những lời hứa hay những bản ký kết của CSVN. Nếu họ đã sẵn sàng chà đạp lên hiến pháp và luật pháp do chính họ lập ra, nếu họ sẵn sàng tuyên những bản án thật nặng cho những người dân vô tội dám lên tiếng tranh đấu ôn hòa bất bạo động đòi tự do, hay dám sử dụng những quyền căn bản mà chính họ cũng phải quy định trong hiến pháp, thì họ cũng sẵn sàng gạt phắt đi những gì họ đã hứa hay cam kết trước thế giới hay với những quốc gia khác.

Đừng bao giờ tin rằng tới một lúc nào đó hay trong một điều kiện nào đó, CSVN sẽ tôn trọng nhân quyền của người dân. Vì nếu họ tôn trọng nhân quyền, họ sợ người dân sẽ dựa trên chính những nhân quyền đó để buộc họ phải thay đổi những gì đang thuận lợi cho sự độc quyền cai trị của họ.