Phải đợi CSVN cho phép
chúng ta mới dám đấu tranh sao?


Nguyễn Chính Kết

Gửi các Bạn thanh niên, sinh viên, học sinh

Trước nạn xâm lăng của quân Nguyên thế kỷ 13,
vua quan nhà Trần quyết tâm cùng toàn dân chống xâm lăng.
Vua Trần Nhân Tông đã triệu tập Hội Nghị Diên Hồng
để kêu gọi toàn dân cùng tham gia chống giặc.

Nay tình trạng nước nhà bị xâm lăng lại xảy ra:
Trung Quốc xâm lăng Việt Nam.
Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam
chẳng những không triệu tập toàn dân chống giặc,
người dân nào đứng lên chống xâm lăng
thì bị họ ra tay đàn áp, ngăn cản.


Họ cấm sinh viên, học sinh biểu tình chống Trung Quốc,
Tại sao?
chính họ là kẻ mở cửa đất nước
cho Trung Quốc vào xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải,

qua những công hàm và hiệp định bán nước.

Hiện nay, giặc ngoại xâm Trung Quốc
và giặc nội xâm CSVN đang cấu kết với nhau.


Trước tình trạng bi đát này,
giới thanh niên, sinh viên, học sinh,
rường cột của đất nước,
phải làm gì?

Chẳng lẽ phải đợi họ cho phép
chúng ta mới dám tranh đấu?

Nếu họ chính là kẻ mở cửa cho Trung Quốc vào xâm lăng,
thì ngu gì họ cho phép?

Khối 8406, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam
và nhiều tổ chức khác như đảng Thăng Tiến, Đảng Dân Chủ Việt Nam,
Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông,
Ủy ban Nhân Quyền Việt Nam, báo Tự Do Ngôn Luận…
có chờ họ cho phép mới thành lập không?

Bất chấp bị đàn áp và ngăn cản,

Khối 8406 và nhiều tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ khác
vẫn ra đời, vẫn tồn tại
vẫn tranh đấu và hoạt động
cho đến hôm nay…

Dẫu biết trước:
tranh đấu… là sẽ bị vùi dập, bị vào tù,
nhưng có phải vì thế
mà Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân
đành khoanh tay câm lặng không?


Những tổ chức đấu tranh trên gồm rất nhiều người
tương đối đã lớn tuổi, có nhiều vị đã đến tuổi “cổ lai hy”,
nhưng cũng không thiếu những người còn trẻ
như Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân
– chỉ ra trường trước các bạn mấy năm thôi –
đã từng tỏ ra thật can cường…
Họ đang là những con người làm nên lịch sử.

Thế còn tuổi trẻ của các bạn?

Các bạn đành chịu thua trí, dũng và lòng yêu nước
của bậc đàn anh sao?

Bọn tay sai tiếp tay cho xâm lược mới chỉ hù dọa
mà các bạn đành chấp nhận bỏ cuộc sao?


Thế thì…
tương lai đất nước sẽ đi về đâu?
Tuổi trẻ mà hèn yếu như thế
thì dân tộc mình chắc là còn phải tiếp tục
chấp nhận sống kiếp nô lệ mãi thôi…

Nhưng cả dân tộc đang hy vọng nơi các bạn,
những người trẻ đã ý thức được
trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc…

Các bậc đàn anh đi trước
và cả dân tộc đau khổ này
đang kỳ vọng vào các bạn,
kỳ vọng rất nhiều!

Các bậc đàn anh ấy như lá vàng sẽ tàn héo…
nhưng trước khi tàn, họ hy vọng có các bạn,
một thế hệ lá xanh khác sẽ mọc ra tiếp nối họ
bảo vệ giang sơn và xây dựng đất nước

cho hùng mạnh và phồn thịnh…

Họ hy vọng các bạn… sẽ anh hùng hơn họ…
Vì con hơn cha, em hơn anh… là nhà có phúc!
Các bạn có anh hùng hơn họ,
thì dân tộc mình mới đúng là có phúc!


Tuy nhiên,
Chỉ có thể là anh hùng
nếu quyết vượt thắng trở ngại…!


Thật vậy:

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?

(Nguyễn Công Trứ)


Cũng vậy:

Ví phỏng tranh đấu mà được phép
Cần chi đến tuổi trẻ anh hùng?
Ví phỏng biểu tình không đàn áp
Tuổi trẻ lấy chi tỏ anh hùng?


Càng bị đàn áp,
lòng yêu nước và chí khí anh hùng của các bạn
càng được tỏ lộ…

khiến giặc ngoại xâm và nội xâm phải e dè!

Anh hùng cũng cần phải liên đới với nhau
để tồn tại và tiến tới.

Một người lên tiếng, kẻ đàn áp sẽ dập tắt dễ dàng!
Hai người lên tiếng, chúng dập tắt khó hơn!
Ba người lên tiếng, chúng bắt đầu sợ!
Trăm, ngàn, vạn, ức, triệu… người lên tiếng,
Chúng đành phải thua thôi!Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao…

Hãy xác tín rằng:
Bạn có chính nghĩa
khi biểu tình chống ngoại bang xâm lăng!
Chính nghĩa thuộc về các bạn!

Kẻ cản trở các bạn
là kẻ cố tình tiếp tay cho bọn giặc xâm lăng
Họ không có chính nghĩa… họ là những kẻ phản quốc!
Họ có tội trước quốc dân đồng bào!

Chính nghĩa bao giờ cũng sẽ thắng!
Bạn ạ!


Gửi các bạn công an, bộ đội
còn tấm lòng đối với tổ quốc,


Chắc chắn các bạn biết rất rõ
đất nước mình đang bị Trung Quốc xâm lăng
kẻ tiếp tay “cõng rắn cắn gà nhà”
chính là đảng Cộng Sản Việt Nam!


Các bạn không cảm thấy nhục nhã xấu hổ
với lương tâm, với gia đình, với bạn bè, với tổ quốc
khi chấp nhận cúi đầu vâng lệnh đảng phản quốc này
đàn áp những thanh niên sinh viên học sinh yêu nước
đang biểu tình để bảo vệ giang sơn sao?

Bạn đành chấp nhận đồng lõa tội phản quốc với họ
để cùng với họ phản bội nhân dân sao?
Bạn không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?

Nếu các thanh niên, sinh viên, học sinh
tỏ chí khí anh hùng,
tỏ lòng yêu đất nước,
muốn bảo vệ giang sơn,
thì lẽ ra bạn phải tiếp tay với họ,
phải ủng hộ họ
mới đúng…
Sao bạn lại dập tắt hào khí của họ?

Bạn chưa dám tỏ hào khí của bạn,
thì ít ra bạn hãy để cho họ
được tự do bày tỏ hào khí của họ
chứ!

Bạn NHÁT, không sao cả!
nhưng bạn đừng chấp nhận HÈN,
bạn nhé!Việt Nam, ngày 27/12/2007
Nguyễn Chính Kết
Thành viên Khối 8406, và
Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam