Bản Tường Thuật của bà Bùi Ngọc Yến
về việc công an đến nhà
đọc lệnh truy nã Gs Nguyễn Chính Kết


BẢN TƯỜNG THUẬT

Tôi tên: BÙI NGỌC YẾN là vợ của Anh NGUYỄN CHÍNH KẾT
Tôi xin tường thuật lại sự việc sáng ngày 05/03/2007.

Sáng ngày 05/03/2007, vào lúc 10h30, Công An Thành Phố (theo lời của anh công an khu vực) gồm 8 người: Điều tra viên Trần Đình Cẩm, Công an khu vực, tổ phó khu phố, 3 nam công an và 1 nữ công an.

Dù biết rõ chồng tôi không ở nhà. Họ đến khủng bố tinh thần tôi và những người thân, ông Cẩm đọc lệnh truy nã Anh Nguyễn Chính Kết. Họ nói: Kể từ ngày hôm nay nếu bắt được người sẽ tạm giam 4 tháng. Có lệnh xét người và xét nhà. Nhưng không có người thì xét nhà. Tôi phản đối việc xét nhà vì không có chồng tôi ở nhà. Họ tịch thu một số tài liệu, sách của chồng tôi (có danh sách đính kèm). Tôi có đưa ra ý kiến: “Yêu cầu các anh xem xét rồi trả lại những tài liệu các anh đã thu giữ của chúng tôi”. Nhưng họ không viết vào biên bản.

Buổi làm việc kết thúc vào lúc 12h40.

Tôi cho rằng: Đây là hành động vi phạm nhân quyền đối với chúng tôi.
Tôi đã yêu cầu họ đưa tôi 1 bản Lệnh truy nã và bản tường trình của họ. Nhưng họ chỉ đọc cho tôi nghe thôi.

Bùi Ngọc Yến._____________________________________________________________